Kurum Hizmet Standartları

T.C.
BOĞAZLIYAN
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
KAMU HİZMETLERİ STANDARTI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA VE EV ONARIMI) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı ve tespit raporu
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI  EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 

30 GÜN

 

7

 

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

30 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

30 GÜN

10

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLERİ 1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama ve fakir ve yardıma muhtaç durumda olma şartı aranmaktadır. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri         :                                                                      İkinci Müracaat Yeri:
İsim     : Turan KAYA                                                               İsim      :  Davut SİNANOĞLU
Unvan : Vakıf Müdürü                                                              Unvan  :  Kaymakam
Adres  : Hükümet Konağı Kat :1  Boğazlıyan/YOZGAT              Adres         :  Hükümet Konağı- 2.Kat Boğazlıyan/YOZGAT
Tel.      : 354 645 10 40   Faks        : 354 645 35 42                 Tel.         :  354 645 10 10         Faks :  354 645 16 72
e-Posta: bogazliyansydv@hotmail.com                       e-Posta  :  kaymakam@bogazliyan.gov.tr